23 November 2023

يوم المعلم بكلية التربية

تیتكو تشارك في معرض الیوم العالمي للمعلم تحت شعار تأھیل المعلم حق للمتعلم بكلیة التربیة بجامعة الملك سعود